Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

Bušenje

DubilicaStupna bušilica

- Vertikalno bušenje, koordinatno bušenje, upuštanje, razvrtavanje
- Narezivanje navoja

Hrvatski Deutsch