Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

CNC tokarenje

CNC Tokarenje


Tokarilica Prvomajska tn 480 CNC

Tokarenje kompleksnih rotacionih dijelova

* max. promjer tokarenja Ø 480mm
* max. dužina tokarenja 1500 mm

HURCO TM 10HURCO TM8i

Hurco TM8iCNC alatne glodalice i obradni centri za horizontalno i vertikalno glodanje kompleksnih dijelova

* Glodanje, bušenje, razvrtavanje, narezivanje navoja, istokarivanje velikih pozicija
* Točnost obrade 0,01 mm
* Uzdužni hod stola 800 mm
* Poprečni hod stola 400 mm
* Vertikalni hod stola 350 mm

Hrvatski Deutsch