Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

Glodanje - CNC

HURCO VMX 42HURCO VMX 1HURCO VMX 30CNC alatne glodalice i obradni centri za horizontalno i vertikalno glodanje kompleksnih dijelova

* Glodanje, bušenje, razvrtavanje, narezivanje navoja, istokarivanje velikih pozicija
* Točnost obrade 0,01 mm
* Uzdužni hod stola 800 mm
* Poprečni hod stola 400 mm
* Vertikalni hod stola 350 mm

AG 400 CNC

Prvomajska AG 400-CNC

Hrvatski Deutsch