Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

Pjeskarenje metala i stakla

Pjeskaranje svih vrsta metala i stakla sa kvarcnim pjeskom.

Hrvatski Deutsch