Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

Poliranje

Polirka

Poliranje prokroma i obojenih metala
- ručno i strojno poliranje na visoki sjaj

Hrvatski Deutsch