Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

Rezanje

Selectomat-320

- rezanje na tračnoj pili sa dodavačem
- rezanje trupca do Ø 320mm


- poluautomat za tokarenje i odsjecanje šipkastih materijala
Hrvatski Deutsch