Prometal d.o.o


Obrada metala i nemetala
 
 

Univerzalno tokarenje

Beohringer

(3 stroja)
Grubo i fino tokarenje za kratke i duge rotacione dijelove

* max. promjer tokarenja Ø 480mm
* max. dužina tokarenja 1500 mm

Hrvatski Deutsch